Øivind Andrés Innsamlingsaksjon

Nye 100.000.-

Filed under: Nyheter — Familien October 15, 2007 @ 10:09 pm

 

I forbindelse med Børge Moen Stjern sin bortgang fikk innsamlingsaksjonen inn ca. 100.00.- som vi valgte å umidelbart å gi vidre til Johanna Olweus og hennes forskningsteam.

Det vil si at innsamlingsaksjonen nå har gitt bort 310.00.- siden 1.januar.

Vi ba Johanna om å skrive litt om hva disse pengene betyr for hennes forskning, og mere spesifikt hva hun holder på med.

Av Johanna Olweus

ØA stiftelsen gir gaver til framtidige pasienter

Hvis du legges inn på sykehus med kreftsykdom, vil stort sett all behandling som gis være et resultat av mangeårig forskning. Når behandlingen ikke er god nok, trengs det mer forskning. Så enkelt er det.
 
Forskningen i Norge lever i trange kår, gitt at vi lever i et av verdens rikeste land. Sammenlignet med våre naboland er det rene smalhans, og etter årets statsbudsjett er  målet om å nå OECD-nivå like utopisk som før. Samtidig har vi ikke en kultur for private donasjoner til forskning på samme måte som for eksempel amerikanerne.
 
Familien Grøseth opplevde den største sorgen av dem alle – å miste et ungt familiemedlem etter langvarig sykdom. Øyvind André var en usedvanlig ung mann som gjennom sin måte å takle kreften på var et forbilde og en inspirasjon for andre. Og familien hans er ikke mindre usedvanlig. I stedet for å lammes av det triste har de tatt kampen opp for at andre skal ha en større sjanse for å helbredes av sin blodkreft, gjennom å samle inn penger til forskning på forbedrede behandlingsmåter. Og de har lykkes. Mange hundretusener er samlet inn til ØA stiftelsen, nylig også som følge av en generøs gave fra familien til kreftsyke Børge Moen Stjern etter hans bortgang. Forskningsprosjektet i min gruppe har til sammen fått tildelt det betydelige beløp 310.000 NOK.
 

Hva betyr slike gaver for forskningen vår og for forskning generelt? Svaret er: mye. Forskningsbevilgninger fra de store organisasjonene er ofte bundet opp i lønnsmidler til stipendiater og forskere, mens det å få midler som kan benyttes til reagenser kan være mer problematisk. De donasjonene vi har fått er viktige for at vi skal være sikret å kunne kjøpe de dyre forskningsreagensene som vi trenger til eksperimentene våre. Familien Grøseth har også skapt mye mediaoppmerksomhet rundt innsamlingsaksjonen. Dette er svært viktig for å vise politikerne at pasienter og pårørende ser at offentlige tiltak for å sikre framtidige pasienter ikke på langt nær er gode nok. Når slike aksjoner følges ad av et press for økte statlige forskningsbevilgninger, mangedobles den positive effekten for forskningens del!
 

I gruppen min arbeider i øyeblikket 3 doktorgradsstipendiater og 1 bioingeniør med prosjektet. Norges Forskningsråd har nylig innvilget lønnsmidler til tre postdoktorale forskere som starter over nyttår. Sammen med donasjoner fra ØA stiftelsen, gjør dette at vi kan arbeide med større intensitet og forhåpentlig få resultater raskere.
 

Benmargstransplantasjon er eneste helbredende behandling for en rekke pasienter med blodkreft (leukemi). Immunceller i transplantatet kan angripe og drepe kreftceller, som kalles graft-versus-leukemi effekt. Problemet er at immunceller i transplantatet ofte også angriper pasientens normale celler. Dette kalles graft-versus-host disease og medfører stor sykelighet og dødelighet. Vi har funnet en metode for å skille immunceller med den positive fra de med den negative effekten. Vårt forskningsprosjekt går ut på å isolere egenskaper fra immuncellene som gir graft-versus-leukemi effekt, og overføre disse egenskapene til celler fra pasienter med blodkreft. Målet er at når pasientens celler utstyres med disse egenskapene, kan de drepe kreftcellene i pasienten.
 

Vi er optimistiske med tanke på å finne en bedre behandling for blodkreft i framtiden. Forhåpentlig vil stadig flere innse at mer forskning må til for at denne framtiden skal komme så raskt som mulig. Familien Grøseths og ØA stiftelsens innsats og bidrag har vært fantastisk, og vi ønsker dem lykke til videre i kampen for å støtte forskning!
 

Johanna Olweus
 

red11.jpg

 

1 Kommentar »

  1. Jeg er så stolt av det dere har gjort!
    Og det bør dere være selv også…

    Stor klem Marianne.

    Comment by Marianne Snøve — October 17, 2007 @ 3:03 pm

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv din kommentar